Ajuda

La xuleta premium definitiva per al dia 1:

Per una cara: el nom de l’estudiant + 4 coses que li representen, perquè puguis conèixer millor al nou alumnat.

Per l’altra, 12 frases d’emergència per als primers dies de classe, amb buit per a traduir a la seva L1 si ho necessiten.

También te recomiendo

Si quieres agradecer mi trabajo, puedes darme apoyo aquí.

Un break para el ko-fi y me ayudas a pagar la cuota de autónomos :)