Soc genial

Activitat sobre l’autoestima, la confiança en un mateix i les nostres capacitats.

Tens una paperera en relleu per a enganxar sobre la fitxa si desitges ocultar les teves respostes.

También te recomiendo

Si quieres agradecer mi trabajo, puedes darme apoyo aquí.

Un break para el ko-fi y me ayudas a pagar la cuota de autónomos :)